پست‌ها

آیا فقط سپاه بد است؟!

تصویر
قابل توجه محمد رضا حقیری! استاد پرونده‌سازی و سناریونویسی موج‌های نفرت‌پراکنی در اکوسیستم و توییتر     اره دیگه! بعنوان کسی که یک عده‌ای معلوم حال که پشت سرم میگویند که ادعای اطلاعاتی در میاورم یا خودم رو اطلاعاتی جا می‌زنم، به نوبه خودم اساسا سرقضیه بهداد اسفهبد همکارانم را شدیدا دعوا کردم. البته این یک چرت و پرت دیگر است! دارم تمرین می‌کنم تا مثل شما استاد شوم.                     - آخه چرا مزاحم بهداد اسفهبد شدید؟! - آیا شما جدا نخبه مملکت خودتان را نمی‌شناسید؟!  - چرا زحمات و تلاش‌های بی‌منت او را نمی‌بینید؟! ننگ بر شمایی که چشم دیدن زحماتش را هم ندارید؟!                                                                      ssss             گویا دیگر جوانمردی را هم فراموش کردید؟! این بود پاسخ خون شهدا؟! آیا فراموش کردید که در گذشته روال اینگونه بود که سوژه‌‌های خاص را

ام‌الفساد اکوسیستم: محمد رضا حقیری / سمانه جبیری

تصویر
    پشت این اکانت جورج کبیر کسی نیست بجز جناب آقای محمدرضا حقیری!. ازم یک سوال بسیار خوبی پرسید که قصد دارم به آن پاسخ بدم. پرسیدند تو اصن آبرو و شرف داری؟! و پاسخم این است، بله یکزمانی داشتم، اما هین افراد اول آبرویم رو نابود کردند و این وسط خود شما جناب آقای محمدرضا حقیری بیشترین سهم را داشتید. اما شرفم میگه جلوی امثال تو باید ایستاد، اگر نسبت به تو بی‌تفاوت باشم عین بی‌شرفی است، زیرا ممکن است تو و امثال تو همانطور که با آبروی من بازی کردید با آبروی دیگران هم بازی کنید.   حتما به این تصویر که مربوط به موضوع بالاست نگاه بیندازید     جناب جرج کبیر یا محمدرضا حقیری حالا بیایید نگاهی دقیق تر به شرافت شما در همین صفحه بکنیم!